Annedonk logo
Het was reuze met de Geuzen

Er wappert een grote Spaanse, authentieke vlag hier buiten de stadspoorten van Monnickendam op de Kloosterdijk. Fier en strak aan een grote paal in onze tuin. Ik zie buren en andere wandelaars verwonderd kijken; welk land of werelddeel of vereniging is dit!? Een witte vlag met een door gekartelde rode lijnen doorkruisd patroon. Door de wind staat de vlag strak en overleeft zelfs de ergste zomerstorm sinds 1573… passanten per auto of fietsend bereiken verderop al snel een paar heuze stadspoorten bij het entree van Monnickendam.

De hele stad werd door “DE SLAG” ondergedompeld in een saamhorigheid die z’n weerga niet kende. Hoe bijzonder in deze tijd van veel te veel internet met een individuele focus. Nu als tegenhanger een fysiek gezamenlijk feest; Een ware “SLAG OP DE ZUIDERZEE“. Deze eindigde met als grande finale “de SLAG” op het water van Gouwzee (voorheen Zuiderzee) waarvoor in grote getale in Katwoude en het Hemmeland vol de “SLAG” gadesloeg! !

Er was van begin af aan een ongekende “drive” bij Schipper (man) en Maat (dochter) hier thuis en ik denk bij alle vrijwilligers en deelnemers!

Het credo was dat alles uit de kast moest! Zo stond hier al maanden de naaimachine dagelijks op tafel voor kostuums, Spaanse sherpen, leren buidels en vernuftige schoengespen. Er werd ook al maanden lang vergaderd en gebrainstormd. De vraag was niet of, maar hoe doen we wat aan “de Geuzen-overwinning”? Er kwamen mooie ideeën die ook echt stand hielden en uiteindelijk in deze weken het daglicht zagen!

Zo ontstonden dus ook de nagebouwde poorten (die voor een aantal weken de entree van de binnenstad van Monnickendam vormden), waar de “Slag op Zuiderzee”; Het leven hier omheen 14 dagen lang werd uitgebeeld. Het stadscentrum was omgetoverd tot een cultureel, warm bad met als mooi middelpunt de pittoreske binnenhaven vol met authentieke schepen en een geweldige terrasjes-zone waar je nooit meer weg wilde.

Niet te vergeten waren er in alle wijken en straten versieringen, uitnodigend gedekte tafels, kleine hoekjes met attributen uit die tijd, wapens op vlaggen en fantastische sfeermakende slingers. Maar ook vooral veel inwoners verkleed in mode uit die tijd, mannen met baarden en ook kinderen geheel in stijl die zo de sfeer compleet maakte. Het fenomeen “Slag op de Zuiderzee “ werd hierdoor volledig zichtbaar! 

De creativiteit van “de Waterploeg” was onbegrensd en ongeremd! Het werd een rollercoaster van weken na een voorbereiding van maanden! Te veel om op te noemen aan hand- en span diensten door honderden vrijwilligers. Wat werd er veel bedacht door alle groepen, georganiseerd en uitgevoerd! Alles wat ontstond was met volle inzet en totale toewijding overgoten. Elk idee ging door vrijwillige en welwillende handen. De toneelspelers, scenario-bedenkers, kostuumontwerpers, publiciteitsmakers, technische wijze mannen en vrouwen en iedereen die meedacht en deed op de achter- en voorgrond, waren maar op één ding uit; “Deze Slag moet gewonnen!”Er groeide rondom de slag een soort gevoel dat je niet meer los liet! De beleving was dan ook enorm in de 10 dagen waarin het grote STADSFEEST plaatsvond! Er werd volop genoten door boeren, burgers en buitenlui! Ondanks de storm, die even wat roet in de pap probeerde te mengen, bleef de gemeenschapszin gewoon overwinnen! Als totale apotheose, hoewel er meerdere waren, was daar de dag van de slag! De binnenhaven puilde al dagen uit van de botters en andere vaartuigen die helemaal klaar voor de aanval waren!

Daar waar een in 1573 Bossu en zijn mannen door een minderheid van Geuzen uit Waterland slim werd verslagen! Griste ook nu Jan Haring de vlag weg en zo draaide hij de Spaanse vloot een loer, waardoor onze regio werd bevrijd van de Spaanse tirannie!

En zo geschiedde het dat als “Grande Finale” de Slag werd nagespeeld en de Spanjaard werd verjaagd! De Geuzenvlag ging in top! Dit nadat de Spaanse met een sierlijke boog door de wind meegevoerd na te zijn losgesneden met een sierlijke boog het ruime zo koos. Er was bijna niets aan toeval overgelaten..… en waar dat wel zo was, werd vanuit saamhorigheid en professionaliteit gewoon geïmproviseerd! Dat was de sterke verbinding van de Monnickendammers en waterlanders!DE GEUZEN MENTALITEIT!Een feestelijke happening die zijn weerga van gezelligheid niet kende! Monnickendam heeft niet alleen de slag op de Zuiderzee gewonnen, maar zeker ook een stempel gezet op iets waardevols in deze tijd: “Het winnen van saamhorigheid en betrokkenheid van de hele bevolking van Waterland en omstreken”. Wees trots allemaal!

Scroll naar boven